Pogledajte Fibre Force video

Fibre Force – Kako djeluje?

Fibre Force tehnologija je sinergična kombinacija mineralnih i prirodnih vlakana korištena u Ceresit ljepilima koja obezbjeđuje dodatno ojačanje krutih cementnih masa.

Ojačana masa, izložena pritiscima u otežanim vremenskim uvjetima je fleksibilnija i otpornija na termalne promjene.

Ljepilo za rabiciranje ojačano jedinstvenom kombinacijom vlakana je izdržljivo i visoko otporno. Vlakna stvaraju mehaničku vezu između mikropukotina, te samim tim sprječavaju njihove posljedice

Fibre Force tehnologijom u Ceresit ETICS masama za lijepljenje i rabiciranje je obezbijeđena:

Vlakna dodatno ojačavaju krute strukture cementnih masa. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji, ljepilo je izdržljivo i visoko otporno. Vlakna kreiraju dodatno ojačanje koje osnažuje površinu ljepila i daje mu dvostruku podršku - kroz vlakna unutar svoje strukture i kroz utisnutu, savršenu kompatibilnu, mrežicu.

Ojačana masa, izložena pritiscima u otežanim vremenskim uvjetima je fleksibilnija i otpornija na termalne promjene.

Specifična trodimenzionalna Fibre Force osnova, u kombinaciji sa mrežicom, stvara isprepletenu i jedinstvenu kombinaciju koja obezbjeđuje visoku fleksibilnost i elastičnost.

3D struktura, koju kreiraju vlakna, smanjuje jačinu udaraca i broj mikropukotina.

Zahvaljujući svojoj visokoj fleksibilnosti, ljepilo sa Fiber Force tehnologijom u kombinaciji sa mrežicom sprječava nastanak pukotina, čak i mikropukotina koje su uzrokovane eksternim faktorima (poput velikih temperaturnih oscilacija preko 90 °C).

Vlakna stvaraju mehaničku vezu između mikropukotina, te sprječavaju njihove posljedice. Stoga mase za lijepljenje i rabiciranje sa Fibre Force tehnologijom možemo smatrati inovativnim kompozitnim materijalom.

Jednostavnim miješanjem se postiže izuzetno postojana i glatka homogena masa. Zadržavanje vode je optimizirano, što omogućava savršeno prianjanje mreže silikatnih vlakana, njegovu kompatibilnost sa svježim slojem ljepila i produženo vrijeme korištenja, te optimalno vrijeme stvaranja pokorice. To je izuzetno važno prilikom radova na velikim fasadnim površinama ili tokom različitih temperatura i nivoa vlage.

Ojačan sloj ljepila sa Fiber Force vlaknima je gladak što olakšava nanošenje pretpremaza i maltera.

Fleksibilno i otporno na udarce, ljepilo za rabiciranje sa Fiber Force tehnologijom pruža još veću dugotrajnost cijelog sistema, što znači otpornost na vremenske uvjete, mehaničke utjecaje, te utjecaje vlage.

Ljepila za rabiciranje sa Fibre Force tehnologijom su paropropusna, te otporna na upijanje vode.

Self Clean silikonski malteri i Aquastatic silikatno-silikonski malteri, unaprijeđeni su Double Dry tehnologijom (niska vodoupojnost, visoka paropropusnost) i osnažuju cjelokupan termoizolacioni sistem.

Sinergija između nisko apsorbujućeg, paropropusnog i, istovremeno fleksibilnog, završnog maltera, te Fibre Force ljepila za rabiciranje, ojačanim vlaknima, rezultira još fleksibilnijim i otpornijim sistemom. Sistem postaje još otporniji na vanjske utjecaje, kao što su visoke temperaturne oscilacije ili nivoi vlage, te utječe na cjelokupnu izdržljivost sistema, kao i na njegovu otpornost na udarce.

Još jedna od prednosti visoke otpornosti sistema na stvaranje mikropukotina i napuknuća do kojih dolazi zbog visokih temperaturnih oscilacija, je proširena paleta boja završnih maltera.

Za standardni termoizolacijski sistem, preporučuje se upotreba maltera u bojama sa vrijednošću odbijanja sunčeve svjetlosti HBW/LRV >25% što su boje prilično svijetlih nijansi. Razlog je činjenica da apsorbirano sunčevo zračenje doprinosi pojavi toplinskih pritisaka. Ovaj fenomen dovodi do stvaranja mikropukotina, a ponekad i do rušenja dijelova fasadnog sistema.

U Ceresit Self Clean ili Aquastatic sistemu, moguće je izabrati i paletu boja tamnijih nijansi sa HBW/LRV = 18% i više

Jedinstvena kombinacija vlakana sprejčava pojavu mikropukotina u ljepilu za rabiciranje

Raspršena vlakna su ukomponovana u ljepilo i zbog toga sprječavaju širenje pukotina ili probijanje u unutrašnje dijelove nakon grebanja. Gdje je ogrebotina zadržana vlaknima, osigurava se cjelovitost materijala.

Product range