Fibre Force Thermo-fasadni sistem

Vidljiva vlakna za još veću snagu

i fleksibilnost

Fibre Force tehnologija

za dugotrajan ETICS sistem

Saznajte nešto više o Ceresit masama za lijepljenje i rabiciranje sa Fibre Force tehnologijom

Pogledajte Fibre Force video

Fibre Force – Kako djeluje?

Fibre Force tehnologija je sinergična kombinacija mineralnih i prirodnih vlakana korištena u Ceresit ljepilima koja obezbjeđuje dodatno ojačanje krutih cementnih masa.

Ojačana masa, izložena pritiscima u otežanim vremenskim uvjetima je fleksibilnija i otpornija na termalne promjene.

Ljepilo za rabiciranje ojačano jedinstvenom kombinacijom vlakana je izdržljivo i visoko otporno. Vlakna stvaraju mehaničku vezu između mikropukotina, te samim tim sprječavaju njihove posljedice

Fibre Force tehnologijom u Ceresit ETICS masama za lijepljenje i rabiciranje je obezbijeđena:

Jedinstvena kombinacija vlakana sprejčava pojavu mikropukotina u ljepilu za rabiciranje

Raspršena vlakna su ukomponovana u ljepilo i zbog toga sprječavaju širenje pukotina ili probijanje u unutrašnje dijelove nakon grebanja. Gdje je ogrebotina zadržana vlaknima, osigurava se cjelovitost materijala.

Proizvodi

Ceresit CT 85 FLEX / Thermo Universal Ljepila za lijepljenje i rabiciranje EPS-a

  • Visoka otpornost na udarce
  • Jedinstvena kombinacija vlakana
  • Otpornost na pukotine
  • Visoka moć prianjanja na podloge

Ceresit CT 190 MW FLEX / CT 80 Mase za lijepljenje i rabiciranje MW

  • Visoka moć prianjanja
  • Visoka otpornost na udarce
  • Jedinstvena kombinacija vlakana
  • Otpornost na pukotine