Ključne činjenice

CT 127 Fina glet masa

Unutrašnja masa za finu završnu obradu u zatvorenom prostoru.

Karakteristike

  • ekstra bijela
  • ekstra glatka
  • visok kvalitet dorade
  • dugo vrijeme primjene

Opis

Ceresit CT 127 masa za izravnavanje se koristi za pokrivanje tradicionalno malterisanih i betonskih površina, na maksimalno 2 mm/sloj. Dorada se tradicionalno obavlja sa abrazivnim brusnim papirom. Površina tretirana sa CT 127 će postati glatka i bijela, tako da može poslužiti kao završna obrada (može biti ostavljena neobojena). Sloj CT 127 može biti bojen nakon sušenja sa disperzijskim bojama. Ova glet masa može da se koristi unutar objekta, na suhim mjestima bez stalne vlage.

Korak po korak

Priprema podloge

Ceresit CT 127 masa za izravnavanje se koristi za pokrivanje suhe, zbijene, grube i čiste površine i bez inhibitora (masnoće, bitumen, prašina). Betonski premazi mogu biti: tradicionalne betonske obloge, bojeni (otporni), gips-karton ploče i gips, drvo i druge zamjene. Slabo vezani površinski slojevi moraju se ukloniti. Boje zasnovane na kreču obavezano i potpuno ukloniti, ostrugati, nakon što se prethodno nakvase, a zatim oprati vodom. Beton i tradicionalno malterisane površine mogu se popraviti sa ljepilom Ceresit CT 85. Sjajne površine tretirane uljanim bojama sastrugati, a zatim ukloniti prašinu. Površine koje jako apsorbuju trebalo bi najprije premazati sa predpremazom Ceresit CT 17 i ostaviti da se osuše najmanje 4 sata.

Miješanje

Ceresit CT 127 dodati u prethodno odmjerenu količinu čiste, hladne vode i miješati električnom mješalicom do ujednačene mešavine bez grudvica. Ostaviti 10 minuta, a zatim ponovo promiješati. Imajte na umu da brzina miješanja treba da bude umjerena da biste izbjegli stvaranje mjehurića vazduha u masi. Nemojte koristiti bilo koje alatke koje su zahrđale, prljave ili u kontaktu sa drugim supstancama (boje, tvrd sloj maltera, itd.). Postojanost mješavine će biti uspostavljena u skladu sa uslovima i primjenjenoj tehnologiji i održaće se tokom cjelokupnog vremenaaktivnosti.

Primjena

Nakon pripreme, CT 127 masa za izravnavanje se nanosi ručno, nehrđajućom čeličnom gletericom. Mase za izravnavanje obično ugrađujemo u dva sloja, pritom debljina pojedinog sloja ne smiju biti veća ~1 do 2 mm. Za zaglađivanje se koriste isključivo nehrđajuće čelične gleterice kako bi se dobila veoma glatka površina, skoro sjajna. Prvi sloj prije nanošenja drugog, a isto tako i drugi, odnosno završni sloj, obrusimo finim brusnim papirom. Može se brusiti ručno ili strojno. Nastalu prašinu ukloniti isključivo sa mekom četkom. Prije bojenja površine, preporučuje se prajmerisanje. Alat i mjesta koja su zaprljana masom za izravnavanje očistiti vodom i očvrsli materijal će se ukloniti mehanički. Pripremljeni materijal, ali neiskorišteni može se čuvati u zatvorenim posudama i ponovo koristiti.