Porodična kuća 6

Moderna fasada u stilu Kreativni valovi omekšana je sa nekoliko zakrivljenih linija i ima mnogo mogućnosti za doradu. Prvi koloristički primjer usredotočen je na jak kontrast na bazi intenziteta i sivog nivoa. Vodeća boja tipa Off White u kombinaciji s plavom od tipa Deep dodaje više dubine na fasadu. Na taj način mogu se izložiti razigrani volumeni stila Kreativni valovi. Zbog najvećeg kontrasta intenziteta između Off White i Vital boja, drugi primjer daje stimulativni konačni efekat. Treći sastav je primjer skladnog podudaranja više od dvije boje različitih stilova. Kontrast u nivou sive dvije vrste boja Kreativnih valova (Light basic i Dark) lahko je smanjen dodavanjem Gradskog pejzaža žutom sa srednjim nivom sive (tip Natural).

Zbog tehničkih razloga boje koje vidite na monitoru mogu biti drugačije od originala. Preporučujemo da pogledate uzorke i ton karte dostupne na prodajnim mjestima Ceresit Architects Colour System.

Prijedlog boja 1

A

OKLAHOMA 1
Style: Kreativni valovi
Type: 1

B

SAMOA 6
Style: Kreativni valovi
Type: 9

Prijedlog boja 2

A

ANTARCTICA 2
Style: Ljubav prema prirodi
Type: 1

B

TAHITI 3
Style: Kreativni valovi
Type: 4

Prijedlog boja 3

A

JAVA 1
Style: Kreativni valovi
Type: 1

B

REUNION 4
Style: Kreativni valovi
Type: 6