Ceretherm Impactum

Karakteristike

 

 • Ekstremno trajan
 • Ekstremna fleksibilnost i otpornost na mehanička oštećenja (100 J) & nagle promene vremenskih prilika/temperature & termička opterećenja
 • Ojačan karbonskim, staklenim i poliakrilamidskim vlaknima
 • Ekstremna otpornost na UV zračenje
 • Veoma hidrofoban (duboka strukturalna hidrofobnost)
 • Ekstremno slaba moć upijanja sistema
 • Velika otpornost na biološka zagađenja (strukturna & strukturalna hidrofobnost)
 • Samočišćenje & otpornost na nečistoću
 • Odlični radni parametri
 • Brzo & praktično postavljanje (nanošenje maltera R2U – bez osnovnog premaza)
 • Mogućnost korišćenja tamnih i intenzivnih boja (HWB ≥ 5%) na fasadi

Preporučeni objekti: sporodične kuće, stambene zgrade do 11 spratova (do 25m) i javne zgrade

Posebno se preporučuje za: objekte koji se nalaze na mjestima sa velikim temperaturnim razlikama, oštrim vremenskim prilikama i jakim UV zračenju, objekte koji su izloženi visokoj vlažnosti vazduha i objekte u zagađenim djelovima (u blizini puteva, industrijskih zona)

Specijalna preporuka za: zone sokle, prednju stranu objekta i ulaze

    1. Ljepilo za fiksiranje tabli

 • Ceresit CT 83
 • plastični tiplovi ili sa čeličnom jezgrom
 • broj tiplova i njihov raspored mora da bude određen od strane projektanta na osnovu analize podloge i proračuna opterećenja

  2. Izolacioni materijal

 •  EPS ploče debljine do 25 cm, ravne ili strukturalne površine

  3. Armirani sloj

 • Ceresit CT325 mrežica od staklenih vlakama gustine 145 g/m² i više
 • Ceresit CT 100 IMPACTUM

4. Osnovni premaz

 • Nije potrebno nanositi

5. Dekorativni fasadni malter

 • Akrilni malteri: Ceresit CT 60 "zaglađena struktura"
 • Silikonski malter: Ceresit CT 74 "zaglađena struktura"
 • Silikatno-silikonski malter: Ceresit CT 174 "zaglađena struktura"
 • Mozaik malter: Ceresit CT 77

6. Boja

 • Akrilna boja: Ceresit CT 44