CERESIT P 618

Karakteristike

  • Veoma nizak sadržaj vlage
  • Dobra početna lepljivost
  • Trajna i jaka veza

Opis

Specijalno disperziono ljepilo za parket, mozaike, drvene panele do 22 mm debljine, dvoslojne laminate (maks.debljine 10 mm i 600 mm dužine) i troslojne laminate (maks. debljine 13 mm i 600 mm dužine).

Korak po korak  

Priprema podloge

Podloge moraju imati odgovarajuću vlažnost. Preporučuje se ispitivanje svih mineralnih podloga na kapilarnu i zaostalu vlagu. Kada je sadržaj zaostale vlage previsok, što je posebno čest slučaj kod novogradnje, preporučuje se ugradnja Ceresit R 755 vlagootporne membrane. Podloga mora da bude bez konsruktivnihnedostataka, čvrsta, da bude trajno suha i očišćena od finih čestica, prašine i supstanci koje bi mogle da utiču na vezivanje.

Primjena

Ceresit P 618 se nanosi na pripremljenu podlogu odgovarajućom nazubljenom špahtlom. Vrsta špahtle zavisi od vrste i poleđine materijala. Obezbijediti dobru pokrivenost ljepilom. Materijal se nanosi špahtlom tipa B3 na pripremljenu podlogu. Odmah postaviti materijal na vlažno ljepilo i pobrinuti se da materijal bude u potpunom kontaktu sa ljepilom tokom postavljanja i vezivanja ljepila. Za neke materijale može da bude potrebno postavljanje tegova ili neki drugi način fiksiranja. Prilikom rada sa Ceresit P 618 voditi računa o vremenu obrade. Kad se jednom osuši ljepilo, više nema vezivne osobine. Višak materijala se uklanja vlažnom krpom dok je ljepilo svježe. Osušeno ljepilo se može ukloniti samo mehaničkim putem.