CERESIT P 625

Karakteristike

  • Bez rastvarača
  • Veoma mala emisija
  • Brzo se suši
  • Velika vezivna moć

Opis

Specijalno dvokomponentno poliuretansko ljepilo za parket, laminat i gotov parket, uključujući i drvene blokove.

Korak po korak  

Priprema podloge

Podloge moraju imati odgovarajuću vlažnost. Preporučuje se ispitivanje svih mineralnih podloga na kapilarnu i zaostalu vlagu. Kada je sadržaj zaostale vlage previsok, što je posebno čest slučaj kod novogradnje, preporučuje se ugradnja Ceresit R 755 vlagootporne membrane. Podloga mora da bude bez konstruktivnih nedostataka, čvrsta, da bude trajno suha i očišćena od nečistoća.

Primjena

Ceresit P 625 se nanosi na pripremljenu podlogu pomoću odgovarajuće nazubljene špahtle. Izbor špahtle zavisi od vrste materijala i njegove poleđine. P 625 se nanosi saglasno osnovnim uslovima sredine i tehnikom specifiranom u standardima. Isporučuje se kombnovanoj plastičnoj kanti. Komponenta A se nalazi u bazi kante, a komponenta B je u poklopcu. Probušiti plastični umetak i poklopac. Pustiti da komponenta B iscuti u bazu. Skinuti poklopac i provjeriti da li je ispražnjen. Mašinski dobro promiješati ove dvije komponente odgovarajućom lopaticom. Ne miješati ručno. Nanijeti na pripremljenu podlogu odgovarajućom nazubljenom špahtlom. Odmah postaviti podnu oblogu na svježe ljepilo. Pobrinuti se da poleđina podne obloge bude potpuno pokrivena ljepilom kako tokom postavljanja tako o tokom vezivanja ljepila. Za neke podne obloge može da bude potrebno fiksiranje trakom, dodatnim tegom ili neko drugo fiksiranje. Obratiti pažnju na vrijeme za rad koje iznosi oko 60 minuta. Kada jednom veže, ljepilo više nema vezivne karakteristike.