CERESIT IN 25

Ključne činjenice

Univerzalna glet masa

Karakteristike

  • univerzalna primjena
  • maksimalna debljina do 5mm u dva ili više slojeva
  • 24h upotrebljiva za rad (u zatvorenoj kanti)
  • jednostavna za aplikaciju
  • visok kvalitet obrade
  • dobra adhezija na cementni malter

Opis

Ceresit Glet Univerzal IN25 se primjenjuje za gletovanje betona i tradicionalnih maltera koji kao vezivo koriste cement ili cement i kreč (nije pogodan za gipsane maltere). Finalna obrada može da se radi brušenjem osušenog materijala sa brusnim papirom (šmirglom) ili zaglađivanjem gletericom dok je materijal još svjež. Ceresit Glet Univerzal IN25 omogućava ugradnju sloja od 2-3mm u jednoj ruci do maksimalno 5mm. Po sušenju i finalnoj obradi površina postaje glatka i može se premazati disperzionom bojom ili bojom sa rastvaračem. Može se koristiti samo u unutrašnjim prostorima koji nisu izloženi trajnom djelovanju vlage.

Korak po korak  

Priprema podloge

Ceresit Glet Univerzal IN25 se ugrađuje na suhe, čvrste i upijajuće podloge koje na sebi nemaju supstance koje negativno utječu na adheziju (masti, ulja, bitumen). Može se ugraditi na tradicionalni cementni malter, gipsan table, drvene panele kao i na cementne panele sa drvenim strugotinama. Paneli moraju biti prajmerisani. Paneli (drveni, cementni) moraju biti čvrsto fiksirani kako bi se izbjegle mogućnost pojave određenih dilatacija koje mogu biti uzrok nastanka pukotina. Površinske slojeve koji nisu dobro vezani treba ukloniti. Slojeve boja na bazi kreča ili gline treba u potpunosti ukloniti na sljedeći način: nakvasiti sloj i oguliti boju,zatim podlogu dobro oprati vodom. Neupijajuće podloge npr. boje na bazi organskih rastvarača treba u potpunosti ukloniti. Veoma upijajuće podloge poput gas betona prethodno treba premazati sa osnovnim premazom Ceresit CT 17.

Primjena

Ceresit Glet Univerzal IN25 dodaje se u prethodno odmjerenu količinu čiste hladne vode i mehanički miješa do pojave homogene smjese bez grudvica. Ostaviti da smjesa odstoji oko 10 minuta i ponovo promiješati. Za miješanje treba koristiti čiste miksere bez ostatka boje, ljepila ili hrđe. Konzistencija smjese može se korigirati shodno uslovima sredine ili načina ugradnje. Materijal se na podlogu nanosi gletericom. Zaglađivanje materijala na zidu može se postići i gletericom prije potpunog sušenja materijala (gubitka plastičnosti). Po sušenju materijal se može izbrusiti brusnim papirom. Prašina koja nastane usljed brušenja treba se ukloniti četkom. Zaostali risevi mogu se naknadno popuniti svježim materijalom. Da bi se dobila izuzetno glatka i bijela podloga za završni sloj koristiti CT 127.