CERESIT CR 100

Karakteristike

Odlična obradivost, savršena zaštita 

  • vodootporna
  • paropropusna
  • premošćuje pukotine
  • otporna na negativan pritisak vode
  • za spremnike pitke vode
  • može se nanositi četkom, lopaticom ili raspršivanjem
  • za zaštitu i izravnavanje betonskih površina, te zaštitu saniranih betonskih površina
  • otporna na smrzavanje

Opis

Dvokomponentna fleksibilna masa za hidroizoliranje mineralnih površina. Koristi se u unutrašnjim i vanjskim prostorima (npr. za balkone, terase, vlažne prostore, podrume, čistionice, septičke jame i dr.). Također se koristi za unutrašnje brtvljenje bazena i vodenih tankova do dubine ≤7.5 m. Otporna i na negativni pritisak vode, a njena fleksibilnost dopušta premošćivanje pukotina do 1 mm širine. Pogodna i za jako deformirane površine. Premaz odgađa karbonizaciju i može se koristiti kao antikorozivni zaštitni sloj za zaštitu betona i armiranog betona od atmosferskih utjecaja. Otporna na vremenske uvjete i smrzavanje.

Korak po korak  

Priprema

Mineralna podloga mora da bude ravna, čvrsta, nosiva, čista, bez pukotina i bez supstanci koje mogu negativno da utiču na prianjanje.

Površina mora biti hrapava, otvorenih pora i dobro prianjajuća. Sve ivice odseći ili oboriti. Sve uglove zasvoditi šupljim kalupima radijusa najmanje 3 cm. Otkloniti sve nedostatke, poravnati udubljenja na površinama i ispuniti spojnice između opeka Ceresit malterima. Proširiti pukotine i ispuniti ih cementnim malterom ili, alternativno, epoksidnom smolom. Ako je zidana površina neravna, sa brojnim ispupčenjima i nedostacima, izvesti ravnajući sloj od cementnog maltera.

Prije nanošenja Ceresita CR 100, potrebno je prethodno navlažiti podlogu, bez formiranja barica. Pri unutrašnjoj ili spoljnoj hidroizolaciji površina zidova i temelja, npr. u slučaju prodiranja vlage sa zadnje strane, prethodno obraditi površine tečnošću za silikonizaciju CO 81. Kada se hidroizolacija nanosi sa negativne strane, podloga mora da ima dovoljnu mehaničku čvrstoću.

Primjena

Hidroizolacija

CR 100 se koristi na horizontalnim i vertikalnim površinama zgrada, konstrukcijskih elemenata i rezervoara za hidroizolaciju protiv opterećenja vodom za unutrašnju hidroizolaciju monolitnih rezervoara za vodu, kao i rezervoara za pijaću vodu i bazena sa dubinom vode ≤ 7,5 m za naknadnu hidroizolaciju sa negativne strane.

CR 100 se može koristiti na cementnim podlogama koje su spremne za prevlačenje, neskupljajuće, nedeformišuće i bez soli, primjer.: građevinski kompaktan zid od opeke koji je u ravni sa susjednim površinama i ima pune spojnice betonske, cementne i kompozitne košuljice. Proizvod se može koristiti kao završni sloj na podlogama koje nisu izložene mehaničkim dejstvima.

U slučaju da je moguće djelovanje mehaničkih opterećenja na masu, npr. kretanje pešaka, prevlaka CR 100 treba da bude zaštićena.

Na vlažnim temeljnim stopama, preporučujemo korišćenje proizvoda Ceresit CR 65. Kod horizontalne hidroizolacije, pod plafonima i temeljnim pločama, preporučujemo korišćenje mrežica od staklenih vlakana (fiberglasa) (mase: 60 g/m²) između slojeva. Da se odmah zaustavi lokalno curenje vode, može se koristiti Ceresit CX 1 ili CX 5.

Zaštita betona

CR 100 je izuzetno pogodan za unapređenje otpornosti betonskih površina, čak i kada je prisutan različit kvalitet i struktura betona. CR 100 je zadovoljio ispitivanja u skladu sa standardom EN 1504-2. Može se koristiti kao završni sloj na podlogama koje nisu izložene mehaničkim dejstvima.

Nanošenje

Konzistenciju proizvoda treba izabrati u zavisnosti od načina nanošenja: nanošenje četkom ili prskanjem – sipati komponentu B (tečnost) u sud, dodati 2,5–3 litra vode i dodati komponentu A (prah) uz neprekidno miješanje bušilicom sa nastavkom za miješanje koja radi malom brzinom; nanošenje mistrijom – sipati komponentu B (tečnost) u sud, dodati 1,5–2 litra vode i dodati komponentu A (prah) uz neprekidno miješanje. Miješati materijal dok se ne dobije homogena smjesa, bez grudvica.

Sačekati oko 5 minuta i ponovo kratko promiješati materijal.

Ako se nanosi prskanjem (npr. raspršivačem Wagner PC 830 ili PFT Swing M sa mlaznicom Ø 4 mm), CR 100 treba nanijeti u dva sloja (vlažno na vlažno) dok se ne dobije željena debljina.

Ako se nanosi ručno, prvi sloj CR 100 uvijek treba obilno nanijeti četkom (najbolje širokom četkom za bojenje zidova) na vlažnu ali ne mokru podlogu, dok se sljedeći slojevi mogu nanijeti mistrijom ili četkom. Svjež sloj treba zaštititi od prebrzog sušenja i direktne sunčeve svjetlosti.

Drugi sloj treba nanijeti na očvrsli prvi sloj koji je i dalje vlažan, ali bez presijavanja. Treći sloj – ako je potreban – treba nanijeti na isti način. Ako se nanosi četkom, svaki sljedeći sloj treba nanositi unakrsno. U prosječnim uslovima, sljedeći sloj CR 100 može se nanijeti nakon 3 sata.

Debljina pojedinačnog sloja ne bi trebalo da bude veća od 2 mm, a ukupna debljina slojeva ne bi trebalo da bude veća od 5 mm. Alat i svježa zaprljanja oprati vodom.

Kad očvrsne, proizvod se može ukloniti isključivo mehanički. Ako se očekuje da materijal pruži dodatnu zaštitu armature u armiranobetonskoj konstrukciji, CR100 treba nanijeti i van površine koja se štiti, sa dodatnim rubom od najmanje 0,5 m. Po sloju CR 100 se može hodati poslije 3 dana; međutim, čak i nakon potpunog sušenja, prevlaka ne smije biti neposredno izložena velikim mehaničkim opterećenjima.

Nanesen proizvod treba još najmanje 3 dana da bude zaštićen od prebrzog sušenja, smrzavanja i padavina. Preporučuje se postavljanje zaklona za zaštitu od direktne sunčeve svjetlosti, strujanja zraka, kiše i smrzavanja. Ne njegovati nanijeti proizvod zalijevanjem ili prskanjem vodom. Nakon nanošenja CR 100, polaganje keramičkih pločica je moguće nakon 3 dana, a bojenje nakon 5 dana.