CERESIT CX 5

Ključne činjenice

Montažni cement za brzo ankerisanje i fiksiranje

Karakteristike

  • brzovezujući
  • vodootporan
  • bez hlorida
  • ne puca
  • otporan na mraz

Opis

Za brzo ankerisanje i fiksiranje čeličnih i plastičnih komponenti u zidarskim radovima i betonu. Za zatvaranje pukotina, rupa itd. Za fiksiranje umetnutih dijelova. Za fugiranje malih šupljina do 20 mm širine.

Korak po korak  

Priprema podloge

CX 5 se koristi za sve vrste fiksiranja i ankerisanja u betonu, cementno vezanim malterima, zidarskim radovima i estrihu. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, čista, i bez supstanci koje mogu umanjiti prianjanje. Temeljno navlažite podlogu, a vodite računa da se voda ne nakuplja na površini.

Primjena

Dodajte CX 5 u čistu, bistru vodu i miješajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Odnos miješanja je (u zapreminskim dijelovima):
    Plastična konzistencija:
        3 dijela CX 5 na 1 dio vode
    Tečna konzistencija:
        2 dijela CX 5 na 1 dio vode

Kada se radi na velikim površinama, CX 5 se može pomiješati sa čistim, kvarcnim pijeskom različite veličine zrna u odnosu 1 : 1 radi ekonomičnosti upotrebe. Zamiješani cement nanijeti u toku predviđenog vremena za nanošenje (oko 4 minuta) – nemojte predugo miješati.