CERESIT RS 88

Karakteristike

  • Brzo sušenje
  • Bez kazeina/ proteina
  • U jednoj radnoj fazi 1-100 mm
  • Vertikalna i horizontalna primjena
  • Mala naprezanja

Opis

Brzovezujuća reparaturna, izravnavajuća masa, malih naprezanja, za sanaciju, punjenje i zaglađivanje podloga i zidova. Idealna za punjenje, izravnavanje i zaglađivanje stubišta i izradu rampi. Mogućnost nanošenja u jednoj radnoj fazi 1-100 mm debljine. Prikladna za površine s podnim grijanjem. Isključivo za unutrašnju primjenu, ne koristiti kao završni sloj. Brza i jednostavna primjena. Brzo vezivanje i malo skupljanje. Mogućnost hodanja nakon 30-60 minuta.

Korak po korak  

Priprema podloga

Podloga mora biti bez pukotina, čvrsta i čista. Ukoliko je potrebno, ovisno i podlozi i njenom stanju pripremiti je odgovarajućim Ceresit pretpremazom.

Primjena

Ceresit RS 88 mora biti izmiješan u posudi sa čistom ovodm. O omjeru vode ovisi količina materijala, odnosno mjesto primjene. Izmiješati materijal do potpunog nestanka grudvica. Materijal na željenu debljinu i oblik nanositi gleterom. Ceresit RS 88 može se rezati, oblikovati i zaglađivati nakon otprilike 15 minuta, vlažeči vodom i oblikujući gleterom. Izbjegavati izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti. Voditi računa o vremenskim uvjetima, toplina skraćuje vrijeme rada i vezivanja, te obrnuto, hladnoća produžuje. Dodavanje kvarcnog pijeska za sobom ne povlači i dodavanje vode prilikom miješanja.