CERESIT R 710

Karakteristike

  • Bez rastvarača
  • Veoma mala emisija
  • Brzo se suši
  • Velika vezivna moć
  • Za vanjsku i unutrašnju upotrebu

Opis

Specijalno dvokomponentno poliuretansko ljepilo za lijepljenje gume, linoleuma, PVC-a i tekstilnih obloga. Pogodno za primjenu kod jako opterećenih podova.

Korak po korak  

Priprema podloge

Podloge moraju imati odgovarajuću vlažnost. Preporučuje se ispitivanje svih mineralnih podloga na kapilarnu i zaostalu vlagu. Kada je sadržaj zaostale vlage previsok, što je posebno čest slučaj kod novogradnje, preporučuje se ugradnja Ceresit R 755 vlagootporne membrane. Podloga mora da bude bez konstruktivnih nedostataka, čvrsta, da bude trajno suha i očišćena od finih čestica, prašine i supstanci koje bi mogle da utiču na vezivanje.

Primjena

Ceresit R 710 se nanosi na pripremljenu podlogu odgovarajućom nazubljenom špahtlom. Vrsta špahtle zavisi od vrste i poleđine materijala. Obezbijediti dobru pokrivenost ljepilom. R 710 se isporučuje u kombinovanoj limenoj kanti. Komponenta A se nalazi u bazi kante, a komponenta B je u poklopcu. Probušiti plastični umetak i poklopac. Pustiti da komponenta B iscuri u bazu. Skinuti poklopac i provjeriti da li je ispražnjen. Mašinski dobro promiješati ove dvije komponente odgovarajućom lopaticom. Ne miješati ručno. Nanijeti na pripremljenu podlogu odgovarajućom nazubljenom špahtlom. Odmah postaviti podnu oblogu na svježe ljepilo.